Muskelminne Sthlm

Massageterapeutiska behandlingar

Mina uppdrag
 

KI,  Campus Solna, endast för KI-anställda och KI-studenter.

KI, Campus Flemingsberg, endast för KI-anställda och KI-studenter.

Ekströms Värmetekniska AB, Stockholm.

Rejlers Sverige AB, Rejlers AB i Stockholm.

Respons Arkitekter, Solna.